RODO/ Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Beata Gonera, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Tłumacza Przysięgłego, Beata Gonera, ul. Leśna 12b, 56-416 Twardogóra, NIP: 911-110-34-46.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy (art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.10.2014 z późn. zmianami).

Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. ww. ustawy).

Podanie danych adresowych, emaila i numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej oraz ewentualnego odesłania dokumentów.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w tłumaczonych dokumentach jest niezbędne do wykonania tłumaczenia.

Będą one przechowywane (w języku oryginalnym i docelowym) przez czas nieokreślony na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, co wynika z przepisów podatkowych. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (obecnie 5 lat).

Mają Państwo prawo żądania od administratora: dostępu do dotyczących Państwa danych, dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu, prostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności opisane w przepisach o ochronie danych osobowych, zaś w szczególności w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa poniżej.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Pliki cookies 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.